• Close

Exchange & Return

Exchange & Return

ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าทุกชิ้นที่ถูกส่งจากบริษัทสู่ลูกค้า จะเป็นที่ประทับใจ มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ดี แต่ในบางกรณีอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น สินค้ามีตำหนิ ชำรุด เสียหาย หรือมีการจัดส่งผิดพลาด ทางบริษัทต้องขอแสดงความขออภัยเป็นอย่างสูง ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้า พร้อมทั้งเงินค่าสินค้าได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่พบว่าสินค้ามีตำหนิ ชำรุด เสียหาย หรือมีการจัดส่งผิดพลาด ภายใน 7 วัน โดยสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลล์ phutawanofficial@gmail.com หรือติดต่อ 02-756-7170 ทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อให้ลูกค้ากรอก และส่งสินค้า พร้อมแนบเอกสารการสั่งซื้อ หรือหลักฐานการชำระเงินกลับมาทางพัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยทางบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

กรุณาส่ง : ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ภูตะวัน เฮิร์บ แอนด์ คอสเมติค จำกัด

918 หมู่ 2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


การแพ็คสินค้าเพื่อส่งคืนบริษัท

กรุณาส่งสินค้าคืนด้วยกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ลักษณะเดียวกับที่เราทำการจัดส่งไปให้ เว้นแต่ว่ากล่องไม่ได้อยู่ในสภาพสำหรับการนำมาใช้ใหม่ พร้อมแนบป้าย/ฉลากขอคืนสินค้า (return label) กลับมาด้วย จากนั้นใช้ป้ายชื่อ/ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Shipping label) ที่ได้รับจากพนักงานหรือจากเว็บไซต์ของเราเพื่อทำการจัดส่งสินค้าคืนบริษัทได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทย


ใช้ระยะเวลาดำเนินการคืนสินค้านานเท่าไหร่

เราจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว


เมื่อไหร่ถึงจะได้รับเงินค่าสินค้าคืน

เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังบัญชีเงินฝากของคุณ กรุณารอและตรวจสอบยอดเงินประมาณ 7 วันทำการหลังจากที่เราได้รับสินค้าคืนจากคุณ


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ระบบจัดส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS ซึ่งดำเนินการโดยไปรษณีย์ไทย และเราจะคืนเงินค่าจัดส่งหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนและยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนเรียบร้อยแล้ว